top of page

TERMS & CONDITIONS

DE HELE KLEINE LETTERTJES

……… en daar houd ik eigenlijk niet zo van. 

Het is mijn doel om een supermooie fotoreportage aan te leveren met dierbare herinneringen waar men nog jarenlang plezier van heeft.
Kleine lettertjes mogen dat doel niet zomaar in de weg staan, maar een beetje duidelijkheid vooraf is wel handig.

Uitvoering

Ik zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin ik gebruikelijk werk. Ik zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of (trouw)reportage. Ik ga er hierbij van uit dat de opdrachtgever al datgene zal doen wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Copyright en gebruiksrecht

Alle foto’s die door Laura de Kwant Photography zijn gemaakt zijn auteursrechtelijk beschermd en de rechten berusten bij Laura de Kwant Photography. Natuurlijk mogen de foto’s via social media aan anderen getoond worden, graag zelfs! Echter, denk aan het volgende:

Naamsvermelding
Naamsvermelding bij publicatie van een foto is geen gunst of een soort loon in natura. Het is een wettelijk recht van de fotograaf en dus een verplichting voor de gebruiker. Het is dus de bedoeling dat mijn naam bij de foto’s wordt vermeld. Het liefst met een verwijzing naar mijn website of Facebookpagina, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Ook kunnen de foto’s niet zonder voorafgaande toestemming voor zakelijke of commerciële doeleinden worden gebruikt.

Promotie
Ik gebruik gemaakte foto’s voor promotie op mijn website, Facebook, Instagram, etc. en om mijn portfolio uit te breiden en up to date te houden. Uiteraard zal ik overleggen welke foto’s ik daarvoor gebruik.
Onderaan de overeenkomst kun je aangeven of je hiervoor akkoord geeft.

 

Prijzen

·      Prijzen worden vermeld in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

  • Mocht u tijdens de reportage een verzoek hebben om de eindtijd te verlengen worden hiervoor extra kosten gerekend.

  • Reiskosten:

o   Reiskosten fotoshoot: de reiskosten bedragen vanaf 20 km vanaf mijn adres in Rotterdam €0,35 per km. Excl. eventuele parkeerkosten.

o   Reiskosten bruidsfotografie: de reiskosten bedragen vanaf 50 km vanaf mijn adres in Rotterdam €0,35 per km. Excl. eventuele parkeerkosten.

(Aan)betaling

Fotoshoot: Ik verzoek u om het volledige bedrag van de fotosessie in één keer te voldoen binnen veertien dagen na levering van de foto’s. 

Bruidsreportage: Ik verzoek u om de factuur voor een bruidsreportage in twee termijnen te voldoen en wel als volgt: 30% binnen veertien dagen na acceptatie van de offerte en het resterende bedrag 14 dagen voor de bruiloft. Na ontvangst van de aanbetaling is de datum pas definitief vastgezet.

Nabestellingen: Wanddecoratie, upgrades trouwalbums, afdrukken, fotoboekjes, etc. worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van betaling.

Annuleren
Door de fotograaf:

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf worden jullie z.s.m. op de hoogte gesteld en is er de volgende keuze:

  1. Ik stel een andere fotograaf uit mijn uitgebreide netwerk van vakfotografen voor indien mogelijk. Ik kan geen 100% garantie geven op het vinden van een vervangende fotograaf of voor prijsverschil met de vervangende fotograaf.

  2. Jullie hebben het recht het contract te ontbinden. In dit geval krijgt u een gedane aanbetaling natuurlijk terug.

  3. In het geval van slechte weersomstandigheden bij een fotoshoot op een buitenlocatie, verzetten we het in overleg naar een andere datum of wijken wij in overleg uit naar een binnen locatie.

Door de opdrachtgever bij een fotoshoot:
Laat het alstublieft zo tijdig mogelijk weten. Als ik een dag en tijdstip reserveer moet ik andere klussen mogelijk afslaan en dit doe ik natuurlijk liever niet. Annuleren uiterlijk 48 uur van tevoren en anders ben ik genoodzaakt 20% van het totaalbedrag in rekening te brengen.

Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur. Als u beslist de fotograaf, ondanks regenvoorspellingen toch te laten komen, betaalt u de kosten die de fotograaf heeft moeten maken als de reportage vanwege de regen alsnog niet door heeft kunnen gaan.

Door de opdrachtgever bij een bruidsreportage:

Omdat het bruidsseizoen beperkt is en ik hiervoor veel tijd in mijn agenda vrij houd moet ik hier mijzelf iets meer beschermen.

  • Annuleren tot 4 maanden voor de trouwdatum: annuleren 25%

  • Annuleren van 4 tot 2 maanden voor de trouwdatum: 40%

  • Annuleren van 2 maanden tot 2 weken voor de trouwdatum: 60% 

  • Annuleren van 2 weken tot aan de trouwdatum 75%

Bij een gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, wat ik uiteraard niet voor jullie grote dag hoop, geldt een andere regeling. Hierbij dient een percentage van 20% van de totale som te worden voldaan.

Levering fotomateriaal

U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt. Ik voel mij dan ook vrij om mijn artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen en lever de beelden af in de door mijn gebruikelijk gehanteerde stijl. Hierbij pas ik een globale beeldoptimalisatie toe op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg en kan extra kosten met zich meebrengen. Enkel de bewerkte foto’s zullen worden verstrekt. De RAW-bestanden worden nooit geleverd.

Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Ik zal een selectie maken van de, naar mijn inzicht, beste foto’s. De nabewerking is op basis van deze selectie. Ik ben vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die ik niet geschikt acht om te tonen.

De foto’s worden online beschikbaar gemaakt via een beveiligde fotogalerij en zijn voor 6 maanden hier te downloaden. Ik bewaar de geleverde foto’s ook voor 6 maanden, maar raadt u zeker aan om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

Voor fotoshoots:

Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen 3 weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Voor bruidsfotografie: 

Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen 8-10 weken na de trouwdatum geleverd zowel op USB als via een online beveiligde fotogalerij. Na levering van de foto’s kunnen jullie de foto’s online uitkiezen voor het bruidsalbum. Zodra ik van het bruidspaar akkoord heb op het design van het album en de betaling voor eventuele upgrades is voldaan, wordt het album binnen 6-8 weken geleverd.

Reservering

Nadat telefonisch of per mail is aangegeven dat u definitief van een offerte gebruik wenst te maken, wordt een offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Voor een bruidsreportage is de reservering pas definitief bij ontvangst aanbetaling en deze getekende overeenkomst.

Fotolocatie

De opdrachtgever is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het vinden van een bij hun passende locatie om een fotoreportage te maken. Ik denk uiteraard graag mee en adviseer desgevraagd over geschikte binnen- en buitenlocaties. Zorg ook altijd voor een binnenlocatie als plan B i.v.m slecht weer, vaak moet dit ruim van te voren aangegeven worden bij desbetreffende locatie en zijn er soms ook kosten aan verbonden om daar te mogen fotograferen.

Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Laura de Kwant Photography te worden meegedeeld. Laura de Kwant Photography heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de opdrachtgever zou leiden.

Aansprakelijkheid

·    Laura de Kwant Photography is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Laura de Kwant Photography of diens vertegenwoordigers.

·    Laura de Kwant Photography is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken en andere fotoproducten die niet door Laura de Kwant Photography zijn geleverd.

·    De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Extra afspraken rondom bruidsreportages

Bij reportages langer dan 6 uur zal er voor de fotograaf voor te eten worden gezorgd. 

Laura de Kwant Photography is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de ceremoniemeester dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje.

Ik ben niet aansprakelijk voor het niet leveren van al het fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een bepaald moment, of een mislukte opname. Ik probeer de dag zelf daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor mijn zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.

Algemene voorwaarden DuPho

“Op alle rechtsbetrekkingen van Laura de Kwant Photography zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. De tekst is te downloaden via de website van DuPho: Algemene Voorwaarden DuPho ” (De lettertjes zijn eigenlijk best wel klein, maar wel duidelijk.) 
Door mondeling of schriftelijk (e-mail) akkoord te gaan met de offerte, gaan jullie ook akkoord met de voorwaarden, zoals vermeld op deze pagina en in de Algemene Voorwaarden van DuPho.

 

NAAM:            ……………………………………………………………………………………………….

DATUM:           ……………………………………………………………………………………………….

OPDRACHT:        ……………………………………………………………………………………………….

AANTAL UUR:     ……………………………………………………………………………………………….

 

HANDTEKENING: ……………………………………………………………………………………………….

                                                                       JA                        NEE

AKKOORD GEBRUIK FOTO’S OP SOCIAL MEDIA:

AKKOORD GEBRUIK FOTO’S OP WEBSITE:

( Let op de foto’s die online komen is altijd in overleg en je kunt ervoor kiezen om niet getagd te worden op social media. Ik gebruik gemaakte foto’s voor promotie op mijn website, Facebook, Instagram, etc. en om mijn portfolio uit te breiden en up to date te houden )

bottom of page